Velkommen til Oslo Sporveiers Arbeiderforening

19 mister jobben!

I slutten av oktober fikk OSA vite at Ruter har bestemt å legge ned servicepunktene på Jernbanetorget, Majorstuen og Nasjonalteateret. 19 av…

Generelt
Servicepunktene - farsen…

OSA er i mot hele den prosessen (hvis det har vært noen) når det gjelder avvikling av servicepunktene til Sporveien. Hovedargumentet for avvikling…

T-baneklubben Generelt
VO-NYTT. Okt 2017 …

Vernetjenesten i trikken. Vi er for tiden 9 verneombud og et hovedvernombud, vi har forskjellige fokusområ-der slik av vi kan dekke hele arbeidsplassen…

Generelt Sporvognsklubben VO-nytt
Politisk markering. Forby…

OSA stiller med fane 15. november foran Stortinget kl. 14! Møt opp På initiativ fra fagforeninger i Oslofjord-området, samt LO i Oslo, og…

Kalender Generelt
Vi leier ut feriehjem, båtplasser og arrangementslokaler.
 • Heroya-Pensjonat
  Herøya
 • Raadyr_Kjeholmen2-29717
  Kjeholmen
 • sag-utsikt1
  Sagakollen
 • Kje_solsiden-pav-03
  Arrangement