Kalender

Nyheter

Hovedstyremøte - OSA

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Styremøte Sporveien as

Strategismaling

Kalender

Hovedstyremøte - OSA

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Rogalandskonferansen - 2018

ROGALANDSKONFERANSEN 19. – 21. OKTOBER
Konferansepriser
•Konferanse, alle måltider og overnatting: 4.750 kroner
•Konferanse og alle måltider: 3.500 kroner
•Konferanse og lunsj lørdag og søndag: 3.000 kroner

Påmeldingsfrist
•30. september 2018

NB! Konferanseavgiften må være betalet til konto 3201.31.49134 inne fristen over for at påmeldingen skal være gyldig.
Kalender

Hovedstyremøte - OSA

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Kommunalkonferansen - 2018

Det blir et spennende verksted med politikk, debatt, erfarings- og kunnskapsutveksling og kultur.

Kalender

Hovedstyremøte - OSA

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Hovedstyremøte - OSA

Med forbehold om tid og sted

Kalender