Kalender

Nyheter

Årsmøte Baneklubben

Referatmøte på Tøyen 28.11 kl. 12.00

Kalender

Årsmøte verkstedklubben

VERKSTEDKLUBBEN
AVHOLDER ÅRSMØTE I KANTINA PÅ RYEN
TIRSDAG 28. NOVEMBER 2017

REFERATMØTE PÅ GREFSEN
KL:20.00

PÅ DAGSORDEN
VALG AV:
TILLITSVALGTE, VERNEOMBUD, VALGKOMITE OG PLANKOMITE


FORSLAG TIL SAKER SOM SKAL
BEHANDLES PÅ ÅRSMØTET
( BEVILGNINGER OG ANDRE VESENTLIGE SAKER)
MÅ VÆRE KLUBBSTYRET I HENDE
INNEN MANDAG 20. NOVEMBER.

FORSLAG TIL VALG AV TILLITSVALGTE M.M. KAN FREMMES PÅ FORMIDDAGSMØTET ELLER RETTES TIL VALGKOMITEEN SOM ER

Jostein Bareksten (Ryen) 47 30 75 48
Thorbjørn Melbye (Ryen) 95 26 50 38
Steinar Skyttum (Grefsen) 91 63 17 17
Kalender

Hellas - en glemt krise

LO i Oslo arrangerer 28. november et seminar om Hellas med fire dyktige innledere og der to er direkte invitert fra Hellas. Vi oppfordrer dere til å bli oppdatert om en nesten glemt krise. På grunn av matservering ber vi om påmelding. Det kan skje til undertegnede eller til lill.fanny.saether@lo-oslo.no.

Mvh
Roy Pedersen
Leder, LO i Oslo

E-post roy.pedersen@lo-oslo.no
Mobil: 930 27 592
Kalender

Årsmøte PLK

Bekkestua på Tøyen kl. 16.30

Velkommen!
Kalender

Bedriftsforsamling Sporveien

Bedriftsforsamlingsmøte
Ansattrepresentanter: Linda Amundsen, Per Arne Nicolaysen og Terje Løkkevik (Transport) møter.
Kalender

Årsmøte Bussklubben OSA

Se oppslag.

Velkommen!
Kalender

Hovedstyremøte OSA

OSA avholder hovedstyremøte kl. 12. Sted annonseres.
osa-sporveien.no/osa/styret
Kalender

Styremøte i Sporveien

Styremøte i Sporveien as - med ansattrepresentantene Rune Aasen og Ola Floberg

Kalender

LO - Støtte til kulturtiltak

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Søknadsfrist for prioriterte tiltak er 31. desember 2017.
Kalender Generelt

Introduksjonskurs OSA

Innføring i fagforeningsarbeid og organisasjon.

Kalender

Trondheimskonferansen 2018

26-28 januar 2016
”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”

Påmeldingsfrist er 5. Januar  2018. Maks antall deltakere er 600. Deltakeravgift er kr. 2250 pr person. Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr: 4200.09.59663

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/

Kalender

OSA årsmøte - kunngjøring

OSA avholder årsmøte onsdag 31. januar 2018, kl. 18. 00.
Referatmøte torsdag 1. februar kl. 12.00.
Kalender

Broen til framtiden 2018

Klimakonferansen Broen til framtiden finner sted 9. mars 2018 i Folkets hus, Oslo.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er fullt og helt gjennomførbart, med langt mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På neste års konferanse får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.
Kalender Generelt