For tillitsvalgte

Her finner du de fleste dokumenter du trenger som tillitsvalgt i OSA.
Tariff, Fagforbundets vedtekter og strategi, maler til PowerPoint, brev, notater, etc.
Tariffen  - 2016-overenskomst-OSA 
Hovedavtalen - Hovedavtalen.LO Stat-Spekter-2018-2021
Vedtekene - Fagforbundet_Vedtekter.2017-2021-foreløpig.versjon.2018.11
Retningslinjer - Fagforbundet_retningslinjer_vedtekter 2013
Prinsipp og handlingsprogram  
- Fagforbundet_Prinsipp.og.Handlingsprogram-2017-2021 
Seksjonssangen (SST) - Seksjonssangen-Det er nå det gjelder
De Facto-rapport AtB

Defacto_Atb_150602
Maler du kan bruke:
OSA brevmal  - OSA-brevmal 
Power Point - OSA-PP_Mal
Plakatmal - OSA.Plakat-A4
Notatmal - OSA-notatmal 
Font vi bruker
-
arial-rounded-mt (zip)