Plankurs for tillitsvalgte i Plankomiteer - Trikk og T-bane

Dato: 09.12.2019

Studie- og agitasjonsutvalget avholder 9 og 10 desember plankurs for tillitsvalgte i plankomiteene i Sporvognsklubben og t-baneklubben. Med invitasjon til arbeidsutvalget i de respektive klubbene. 

T-baneklubben Sporvognsklubben Generelt Kalender

Sporveiens VO-nytt nr. 4 2019

VO-nytt-4.19
"41 år i Sporveien! Er u gæ`ærn? Ja jeg er kanskje det, men på en bra måte håper jeg. Høye lønninger og statusjobb var ikke viktig for meg, så jeg har jobbet hele livet med kollektivtrafikk."
Generelt

Industrien trenger mer gods på bane!

Jernbaneuttalelse Industriaksjonen uke 41 okt 2019-1
Industriaksjonen støtter den politiske streiken i jernbanen 10. oktober

Styret i Industriaksjonen støtter den politiske jernbanestreiken torsdag 10. oktober 2019. Industriaksjonen vil at norsk industri skal delta aktivt i overføring av godstransport fra vei til bane og sjø. Vi frykter at fortsatt konkurranseutsetting og innføringen av EUs jernbanepakke 4 vil være en alvorlig hindring for dette.

Generelt

Politisk streik - jernbanepakke 4

jbf2
OSA stiller seg bak NJF og NLF i den politiske streiken 10. oktober ved å legge ned arbeidet fra kl. 12.30 – 13.00 torsdag 10. oktober. Vi oppfordrer medlemmene å møte opp på jernbanetorget kl. 12.00.
Generelt

Uheldig vinkling i Dagsavisen

dagsavisen.no-Anklager.Raymond.Johansen.for.Frp-politikk
I intervju i Dagsavisen (30/9-2019) med OSAs tillitsvalgt i Unibuss kan det se ut som OSA bestrider tariffsystemet i bussbransjen. Vi vil presisere at det er Bussbransjeavtalen som gjelder i bussbransjen. Trikk og T-bane har egen overenskomst med Sporveien. Eventuelle uenigheter om innholdet i avtalene skal være tema i hovedoppgjørere.

Det er ikke OSAs mening at Raymond Johansen (AP) driver FrP-politikk slik det framgår av Dagsavisens overskrift.
Generelt

Ingen rasister ved vår arbeidsplass

Dato: 28.09.2019
SISNdemo-tøyen-28.9.19

28. september, kl. 12.00 på T​øyen T​org
Generelt Kalender

Nå er det mulig å bestille Fagforbundets almanakk for 2020

Alle medlemmer bestiller selv i nettbutikken og mottar almanakken i posten. Porto er også gratis. 

Tillitsvalgte oppfordres til å videreformidle informasjonen til medlemmene og bistå slik at flest mulig bestiller på egenhånd. Det er også mulig for enkeltmedlemmer å bestille på telefon: 21 07 25 93

Generelt

INTROKURS - FOR OSA MEDLEMMER

Dato: 28.10.2019

Lurer du på hvilke fordeler du har som OSA medlem? Nysgjerrig på hva OSA jobber med og har lyst til å lære mer? Da bør du melde deg på Intro kurs 28.-29. oktober! Du får permisjon med lønn i de to dagene kurset går om du er oppsatt på ordinær tjeneste. Og vi skal gå igjennom de viktigste elementene i ditt medlemskap, slik at du som medlem vet hvilke rettigheter du har, både som medlem og som arbeidstaker!
Generelt Kalender

Politisk streik og fanemarkering mot jernbanepakke 4

Dato: 10.10.2019
faner-stortinget-2015

Demonstrasjonstog fra Jernbanetorget kl. 12:30 og fanemarkering foran Stortinget kl. 13:00

Torsdag 10. oktober går medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund ut i politisk streik imot jernbanepakke 4. Vi oppfordrer alle som kan til å være med i demonstrasjonstoget som går fra Jernbanetorget kl. 12:30 og opp til Stortinget hvor det blir appeller og musikalske innslag fra kl. 13:00. Fagforeningene bes om å stille opp med sine faner. Mer informasjon kommer senere, men sett av datoen allerede nå!

OSA deltar i politisk streik. ​Trikk, T-bane og buss stopper fra 12.30 til 13.00.
Generelt Kalender

OSA medlemsmøte

Dato: 24.09.2019
medlemsmøte-24.9.19
På Sangerhallen, Majorstua

Dagsorden:
Generelt Kalender

Rødgrønt på Rådhuset er til fordel for arbeidsfolk

Ingunn-Gjerstad-og-Roy-Pedersen
Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo
Roy Pedersen, tidligere leder av LO i Oslo og nå pensjonist
OSA-Sporet 4-19


For fire år siden ble Høyreregjeringa på Rådhuset stemt ut av Oslos velgere. LO i Oslo hadde jobba lenge for at dette skulle skje. Spesielt irriterende var budsjettkuttene til bydelene og skolene samt ulike varianter av privatiseringer med et stadig større innslag av velferdsprofitører som undergravde tariffavtalene. 
Generelt

Drit i sosialisme nå skal jeg tenke på meg sjæl!

Linda.satire
Av Satiriske Linda
OSA-Sporet 4-19

Nå er valgkampen i gang for fullt og for å gjøre hverdagen litt spennende tenkte jeg det kunne være litt artig å tenke litt nytt. For etter å ha sittet i uke etter uke og hørt om velferdstjenester og kollektive goder er det en ting som slår meg. Hva i helsike får jeg ut av dette her? Så nå skifter jeg side politisk og tenker det er helt greit å endelig tenke litt på meg sjæl. 
Generelt

Fagforeningens tvekamp

Fagforeningens tvekamp mot det borgerlige flertallet i oslopolitikken ble langvarig.

PÅ RANDEN: VED SLUTTEN AV 1990-TALLET VAR STORE DELER AV KOLLEKTIVTILBUDET I OSLO I FORFALL. IDAR HELLE SKRIVER OM HVORDAN FAGFORENINGENES IDÉ OM ET «RULLENDE FORTAU» SNUDDE DET HELE. HER FRA BOGSTADVEIEN I APRIL 1995.

idar_helle
Idar Helle, DeFacto og en av forfatterne av historieboka

Seint på 1990-tallet sto det offentlige kollektivtilbudet i Oslo på randen av stupet. Trikkeskinner, vogner og t-banespor var i forfall. Makthaverne i Rådhuset, med Høyre og Frp i front, ville helst bygge veier og legge planer for hvordan mest mulig av kollektivtrafikken kunne privatiseres.
Generelt

Min venn Kåre

Andre_Riseng
Av Andre Riseng, trikkefører
OSA-Sporet 4-19

Frank lukker døren etter seg, tar av seg på bena og får øye på Renate ved komfyren. Lager du pizza? Overraskelse sier Renate, så demper hun belysningen og tenner stearinlyset på bordet. Hun har pyntet med fine servietter og satt frem de fine rødvinsglassene de hadde blitt enige om å bare bruke til spesielle anledninger.
Generelt

Kommunevalget 2019 – Verdivalget

Per.Arne
Av Per Arne Nicolaysen, 2 Nestleder OSA/Leder PLK i Osa

Vær med å bestemme din fremtid. Blant våre medlemmer som er ansatt i ledende og administrative stillinger, er det flere spådommer om det fremtidige arbeidsliv som kan gi bekymring. I den fremtidige digitale og effektive hverdagen, der arbeidsoppgaver vil bli endret og faller bort, er det lurt å være rustet med gode allierte.
Personalklubben Generelt

Hva mener de om vårs

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen, nestleder i bussklubben

Kommune. Valg. Program. Prinsipper. Handling.  La oss ta en fast forward og hoppe direkte til det som handler om oss selv. Bane, buss, trikk og alt annet som handler om kollektivtrafikk.

Og bare for å ha sagt det med en gang. Knapt noen spoiler alert dette, men nå er også det nevnt! Det hersker en nærmest naiv og rørende enighet blant både eksisterende bystyreparti og bystyreparti in spe om at kollektivtrafikk er kult og flott, og det vil en ha mer av, gjerne til en lavere pris. Men der stopper også enigheten.

Generelt

OSA-Sporet jubileumsnummer!

Her kan du laste ned OSA-Sporet jubileumsutgave som PDF > OSA-Sporet.201903

Denne utagven er resultat etter en kjempeinnsats fra redaksjonskomitéen. På tampen av ferien blei det levert stoff og innspill til deadline 15. august. Takker alle som har bidratt til å få det til! 

OSA-Sporet jubileumsnummer skal være en del av markeringa av at OSA runda 125 år 25. juli. Andre markeringer er en stor jubileumsfest på feriehjemmet Kjeholmen lørdag 24. august og at Oslo Rådhus inviterer jubilanten til mottagelse 10. oktober. 
Generelt

Mor Oslo

linda.trikk

Av Linda Amundsen, Studie og agitasjon og trikkefører
OSA-Sporet 4-19

Oslos Ordfører Marianne Borgen, er en mangeårig politiker for SV. Oppriktig, varm , raus og real
Borgen ble i 2017 utnevnt til storridder av Den islandske falkeorden i forbindelse med statsbesøket til Islands president i Norge.[3] Den islandske falkeorden tildeles såvel islendinger som utenlandske borgere for tjenester for Island og menneskeheten.
Borgens engasjement for barn trekkes særlig fram i nominasjonen til kåringen der 27 kvinnelige ordførere fra 20 land er finalister.
Generelt

«What have bomringen ever done for us?»

AnjaRenberg
Av: Anja Renberg, servicepunktene
OSA-Sporet 4-19

Disse politikerne og bomringene, de bare tar og tar og tar. Ikke nok med at de har tatt fra oss, men de har tatt fra våre fedre og våre fedres fedre. 

– Og fra våre fedres fedres fedres fedre.

– Ja, de skjønner poenget nå, men disse bomringene – vi gir og vi gir, men får vi noe for det vi betaler for liksom?

– Vel, Festningstunnelen som en del av Operatunnelen var vel inkludert i Oslopakke 1 og den første bomringen? Det har jo gitt mindre biltrafikk gjennom sentrum.

– Ja, men det er jo lenge siden – den ble jo fullført i 1990, men hva mer egentlig? 
Generelt

Stem Rødgrønt!

Rune Aasen
Av Rune Aasen, leder
OSA-Sporet

I 18 år har vi hatt borgerlig styre i Oslo. Og vi som jobber i Sporveien ble til stadighet angrepet av Høyresiden og måtte kjempe med alt vi hadde for å unngå oppsplitting og privatisering. Takket være engasjerte tillitsvalgte og lojale medlemmer klare vi å stå i mot og vinne kampen mot privatisering!
Generelt

OSA-Sporet valg spesial er ute!

Redaktor-OlaFloberg
Av Ola Floberg, redaktør og 1. nestleder

OSA-Sporet valgspesial er i boks. Redaksjonen satte ny rekord med to nummer i august. Stor takk til de som holder dette igang!
Artiklene kommer fortløpende her på nettsida. Hele Sporet kan du laste ned her som PDF: Sporet.4_19-lav.
Papirutgaven er på vei!

August har vært en veldig aktiv måned. Tillitsvalgte har deltatt på fanemarkeringer, løpeseddelutdelinger, politiske pøbber og valgkamparrangementer. Diskusjonene som er før, under og etter sånne hendelser er viktige for bevisstgjøringa av medlemmer og tillitsvalgte.
Generelt

Uttalelse kommunevalget 2019

Dato: 09.09.2019
Hovedstyret-2019-valg
OSA Hovedstyre i Sangerhallen 22. august


Ansatte i kollektivtrafikken er tjent med ett Rødgrønt flertall


Oslo har blitt styrt av de rødgrønne partiene med støtte fra Rødt i 4 år nå. I løpet av denne perioden har vi sett et tydelig taktskifte. Et taktskifte som tydelig bryter med den borgerlige politikken byen har vært styrt under i 18 år.
Generelt

HVO teknisk Morten Waglen

Morten begynte i Sporveien som konduktør på Majorstua i 1978, som betyr at det er en 41 år lang arbeidskarriere som nå er over. I løpet av disse årene har Morten utdanna seg som ledningsmontør, og har ved siden av arbeid vært engasjert i blant annet bedriftsidretten hvor han i mange år har bidratt til et sunnere og sprekere Sporveien.

Infrastrukturklubben Verkstedklubben Generelt

Valgvake med OSA

Dato: 09.09.2019

Mandag 9. september avgjøres det om vi får 4 nye år med rødgrønt byråd i Oslo. Man kan si at årets kommunevalg er et verdivalg som vil ha stor påvirkning for OSAs medlemmer og Sporveien.

Generelt Kalender

Ingen rasister på vår arbeidsplass!

Åpent brev til Bydelsdirektør Tore Olsen Pran 27.08.2019

Ingen rasister på vår arbeidsplass! 

Oslo Sporveiers Arbeiderforening tar tydelig tatt avstand fra rasistiske organisasjoner, partier og aksjoner. Vår bedrift har siden tidlig 70-tallet hatt en tradisjon for god inkludering av ansatte med en multikulturell bakgrunn og har en høy andel norske kollegaer som har røtter fra andre land og kulturer. Derfor reagerer vi kraftig på at bydelsdirektør Tore Olsen Pran nå har gitt tillatelse til å la en organisasjon som SIAN, som allerede er tiltalt for flere tilfeller av rasistiske og hatefulle ytringer, til å spre dette rasistiske budskapet foran våre kollegaer og naboer.
Generelt

Fest for tillitsvalgte på Youngstorget

Dato: 31.08.2019

Til alle fagforeninger

Som tidligere meldt stelles det i stand til fest for tillitsvalgte på Youngstorget 31.08 kl 12.00-16.00

Fagforbundet Oslo skal ha stand der, med informasjon, lykkehjul, synlig, nær og stolt.

Er det noen fra fagforeningen som kan bistå en time eller to for å bemanne standen?

I en tid med mye arbeidsplassbesøk og valgkamparrangementer er det fint om vi deler på oppgavene og deltar i dugnaden. 

Rigging av standen fra kl 11.00, og rydding etter kl 16.00.

Meld undertegnede når og hvem foreningen kan tilby.

 

Med hilsen

FAGFORBUNDET OSLO

Generelt Kalender

Foodora-syklistene streiker for å få tariffavtale

Foodora har sitt utspring i den nye delingsøkonomien, hvor arbeidsselgere må skaffe lønn gjennom en app.   Vi gir berømmelse til syklistene for at de har organisert seg i Fellesforbundet – noe som nå viser seg gjennom kollektiv aksjon. 

Generelt

T-banen: Største satsningen noensinne 1964 vs 2019

Sores.Yuzer
Av Sores Yuser, Ryen
OSA-Sporet nr 3 - Jubileumsnummer 2019

Juni 1964 ble den første t-banevogna slept inn på stasjonsområdet til nye Ryen verksted. Slik startet et nytt kapittel i satsningen på T-bane i Oslo. Ved åpning på Ryen var det også duket for avviklingen av den gamle hovedstasjonen i Homansby, som hadde eksistert helt siden hestesporvognas tid.
Nesten samme periode, 55 år etter Ryen verksted ble etablert er det gjort en investering på 600 millioner for oppgradering av Ryen. 
Verkstedklubben Generelt

Fra vondt til verre i Kashmir

Fra.vondt
Denne uken har den indiske staten tatt et radikalt grep og fjernet grunnlovens paragraf 370, noe som skaper stor frykt og fratar befolkningen i delstaten Jammu og Kashmir grunnleggende rettigheter. 
Indias regjering iverksatte umiddelbart tiltak på bakken. I forrige uke ble 30.000 soldater forflyttet til Kashmir, i tillegg til de mer enn 500.000 væpnede styrkene som befinner seg i delstaten fra før.
Generelt

Kollektivkampene i 125 år

Intervju til OSA-Sporet nr 3 med Idar Helle og Paul Bjerke (DeFacto)
Av Ola Floberg

I forbindelse med utgivelse av OSAs historiebok
Forfatterne.får.boka
Øystein Wiik, Ola Floberg, Paul Bjerke, Idar Helle og Rune Aasen. 
Generelt

125 år og «still going strong».

Rune Aasen
Rune Aasen, OSA-leder
OSA-Sporet jubileumsnummer

25. juni 1894, ble Kristianias Elektriske Sporvogns forening stiftet. Det er i år 125 år siden, og det er blitt skrevet mange historiebøker siden den gang. Nettopp for å dokumentere de kampene som har vært utkjempet, seierne som har blitt vunnet og slagene som er tapt.  
Generelt

«Jävlar, er du mongo eller?»

SatLinda
Av satiriske Linda

En illsint svenske med «I love Oslo»-caps står ved siden av meg og bruser med fjæra. Bak han står han utkårede som er av typen stereotypisk østtysk diskoskaster à la 1981. Det er fritt for å si at hun syntes jeg er like teit som hennes mann syntes.

Opptrinnet til denne opphetede diskusjonen handler igjen om min totalt manglende empati, kundeservice og intelligens. Noe jeg fikk forklart med blokkbokstaver og veivende armer av dette prakteksemplar fra andre siden av grensa. Ikke at jeg egentlig følte at den karakteristikken der falt i god jord hos meg, så er det vel en gang slik at kunden alltid har rett, eller?
Generelt

Skru på sjarmen for en fribillett!

Frikort1
Illustrasjon av Raphael Vaxelaire

Av Frode Eriksen, Unibuss

For bussførerne i Sporveien kan et besøk på Homansbyen Sjarmeskole være løsningen om en vil skaffe seg Sporveiens fribillett uten å måtte betale egenandelen.

«Norske bussbilletter er dyrest i Europa» skrev Norsk telegrambyrå i august i forfjor. Det viste seg raskt at påstanden var helt feil, og Faktisk.no fant kjappt ut at det var snakk om prisvekst, ikke prisnivå.

De bussansatte har imidlertid fått prisveksten i trynet ved at alle fribilletter ble påført en egenandel etter lønnsoppgjøret 2016 fordi arbeidsgiversiden ville bli kvitt alle ubenyttede fribilletter. For busselskapene måtte handle billetter til alle sine ansatte til full pris fra #ruter uansett om billettene ble benyttet eller ikke.
Bussarbeiderklubben Generelt

Djevelen er i detaljene

GabrielMatos
Av Gabriel-Carlos Manuel Matos, trikken
OSA-Sporet

Bompenge-debatten har tatt mange vendinger, og i 2019 har fokuset vært på den «uretten» eller «byrden» som blir lagt på de individene som passerer bomstasjonene daglig. Debatten tok seg opp da det ble besluttet å bygge ut flere stasjoner, og gjerne innenfor bygrensene. Til å begynne med antok de fleste at regningen skulle bli dyrere, men er det slik at det faktisk blir dyrere for folk flest?
Generelt

- Et lite skritt for deg, et gigantisk sprang for meg

Henriette.Felix.belte
Tekst og foto av Frode Eriksen, bussfører
OSA-Sporet

Henriette Felix (20) er født med ryggmargsbrokk og har aldri kunnet gå. Hun bruker elektrisk rullestol for å komme seg rundt. Eller rundt og rundt fru Blom. — Kollektivtrafikken er dårlig tilrettelagt for rullestolbrukere på flere ulike nivå, sier hun til OSA-Sporet.
Generelt

Mens du sover

AnjaRenberg
Av Anja Renberg
OSA-Sporet

Banemontørene på Etterstad jobber mens vi andre sover.
Vi i Sporveien, og våre kunder, forventer at alt skal gå på skinner fra morgen til kveld, og det gjør det jo som regel. De fleste av oss snorker oss gjennom natta og regner med alt bare blir fiksa og vi alle reiser trygt fra A til B som før.

«Nattgutta» kalles de blant kolleger i Sporveien, banemontørene på Etterstad som jobber mens vi andre sover. Så litt artig er det da at jeg får snakke med en av dem, André Breivik, klokka 14:00 på ettermiddagen. Det viser seg at turnusen de har er 6 uker natt og 1 uke dag, så jeg var heldig som slapp å karre meg ut midt på natta må jeg si selv om jeg lider av søvnløshet til tider.
Infrastrukturklubben Generelt

Mockup’er jeg har møtt

Ciel
Av 692, Ciel Udbjørg, trikkefører
OSA-Sporet

Nå som SL18 er «like rundt hjørnet» kan vi jo kanskje ta en kjapp gjennomgang av dette med førermiljø, kupeer, interiører og sånn.
Vi holder oss til trikken (med noen avstikkere til T-banen, vi har også «undergrunnsmedlemmer» i OSA), dog får T-banen fares over med harelabb, deadline henger over meg som et Damoklessverd og de aktuelle bildene fra Oslobilder.no har det 14 dager å få kloa i…).
T-baneklubben Sporvognsklubben Generelt

Snuoperasjon Johansen og Co.

Raymond_Johansen.portrett4
Intervju i Osa-Sporet
av Linda Amundsen, foto Frode Eriksen

Etter borgerlig styring i 18 år her i Oslo, kan man sammenligne situasjonen de rødgrønne overtok som en non-stop hjemme alene fest uten voksentilsyn i over 18 år.

Det har vært en real oppryddingsjobb som har blitt igangsatt, selv om man fremdeles ikke er helt i mål. Vi husker vel alle hvordan Veireno-skandalen utspant seg og søpla i gatene bare vokste og vokste i takt med uregulerte boligpriser og leiepriser rundt om i byen vår. Vi som Sporveiens ansatte og tillitsvalgte merker også helt klart et taktskifte i Oslo. Et taktskifte som er en viktig del av vår fremtid som både arbeidstakere og for kollektivtrafikken.
Generelt

Tariffavtalen min virker ikke!

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen, nestleder Bussklubben
OSA-Sporet

Kjære Hans-Christian Gabrielsen
Bussførerne har de siste to årene fått en lønnsvekst på 3 kroner timen. Jeg stiller derfor spørsmålet om tariffavtalen min, Bussbransjeavtalen, i hele tatt virker. Målet var jo at bussførernes lønnsnivå skulle opp på et gjennomsnittlig industriarbeiderlønnsnivå?
Bussarbeiderklubben Generelt

OSA-Sporet nr 2 er endelig publisert

Etter noe forskyving av deadline og feriekludder er nå sommernummeret av OSA-Sporet i trykken. Kommer snart til din lokasjon som papirutgave.
Vi legger ut artiklene på nettsiden fortløpende.

 Du kan laste ned PDF-fila her (20 Mb) > OSA Sporet 02_2019

Redaksjonen ønsker alle en riktig god sommer, med god tid til lesing!
Generelt

Endelig er lærlingene tilbake på Ryen

Sores.Yuzer
I OSA-Sporet av Sores Yuzer, tillitsvalgt Ryen

Etter ett år uten inntak av lærlinger skal Ryen verksted få nye lærlinger på bygget. Det er ikke bare en tradisjon at Ryen verksted former noen av sine egne fagarbeidere, men også et krav som kommunalt aksjeselskap at Sporveien skal skolere ungdom til å bli mekanikere.
Generelt

I et bagasjerom nær deg!

Linda.satire

Satiriske LInda i OSA-Sporet

Det er en ting jeg avskyr mer enn kvinnfolk med barnevogn. Da mener jeg den type avsky som gjør at du får nervøse rykninger i øyekroken samtidig. Mens mørke tanker legger seg i sinnet og en drømmer om brutale løsninger som krever mye kraft og lite samvittighet. Og du har sikkert sett dem selv. Der de kjører rundt i byen, uten en tanke om verken trafikkregler eller andre medtrafikanter.
Bussarbeiderklubben Sporvognsklubben Generelt

Redaktørens hjørne - Sporet nr 2.19

olafloberg-red
Av Ola Floberg, redaktør

Noen tunge politiske saker skjedde i løpet av sein vår, tidlig sommer. Bystyret behandla saken om å innlemme vognselskapet i Sporveien onsdag 19.juni og bompengedebatten har tatt av. Begge saker er viktige for OSAs medlemmer. 
Å få vognselskapet inn i Sporveien vil:
• Gjøre ting enklere for ansatte i Sporveien som jobber i og med trikk og T-bane.
• At sikkerheten blir bedre ivaretatt i ett konsern.
Rune skriver om dette i lederen.
Generelt

Oslo vognselskap funksjoneres med Sporveien!

OSA-Sporet - leder
rune
Rune Aasen


Onsdag 19 juni 2019 vedtok et flertall i bystyret at Oslo Vognselskap (OVS) skal fusjoneres med Sporveien. Dermed er vi tilbake fra til opprinnelsen. Passet bra samme året som OSA feirer 125 års jubileum. Historisk dag!!
Generelt

Bompengestatistikk juni

Holdt-foredrag_Harald_Minken_foto_frode_eriksen
Harald Minken på tillitsvalgtsamlinga til OSA (foto: F Eriksen)

AS Fjellinjen AS har kommer med bompengestatistikk for juni, altså første måned etter at det nye bompengesystemet kom i virksomhet. Det viser seg at antall bompasseringer har mer enn tredoblet seg i forhold til juni 2018, fra 10,5 millioner til over 32 millioner, men inntekta pr bompassering har gått ned fra 32 kroner til 11 kroner, altså til en omtrent en tredjedel. Altså betaler folk i gjennomsnitt omtrent det samme som før.
Generelt

Sporveiens VO-nytt nr. 3 2019

VO-NYTTnr 3


 
 
 
 
 
 
 
Last ned siste nr som PDF > VO-NYTT nr 3
Generelt

Forskjeller i arbeidslivet

Av K-HVO Geirr Cranner
Dagens arbeidsliv kjennetegnes i Sporveien som godt, trygt og rettferdig. Vi får den lønna vi skal ha, vi får lønn når vi er syke og vi jobber ikke mer en vi klarer. Vi har et godt regulert arbeidsliv med rettigheter og plikter, med på veien har vi vernetjeneste og tillitsvalgte som ser til at alle ansatte blir ivaretatt og er med på å finne løsninger som er til det beste for ansatte og bedriften. Vi har også en kultur for at ansatte kan og skal sifra om forhold de mener ikke er bra uten at det vil få konsekvenser for arbeidsforholdet. Men er det slik over alt?  

charlie
Generelt

En uke - 6 nye bidragsytere!

Etterstad
Vinnerne i vervekonkurransen sammen med SOS barnebykontakt

Fagforbunds uka er over, og mange timer med forberedelser og planlegging er over. Selv om man kanskje kun ser de tillitsvalgte de få timene de er på plassen, er det mange timer både før og etter som krever organisering og planlegging slik at alle er der de skal være til enhver tid. Men alt i alt er vi utrolig fornøyde med gjennomføringen og vil ikke minst takke alle de lokale tillitsvalgte som var med oss denne dagen, og stekte vafler og snakket om alt fra politikk, SOS barnebyer til lokale forhold på alle plassene vi besøkte.
SOS Barnebyer Generelt

Gnisten nr 3, 19

Her kommer en ny Gnist, så noe å kose seg med på veien hjem fra jobb eller for de som har gleden av å fortsatt jobbe.

Vi skriver litt om medlemsmøtet vi avholdt i anledning førertrusler, samt en liten oppdatering på førerplass ventilasjon.

Jeg ønsker alle en riktig god helg!

Vennlig Hilsen

Sebastian Haugland
Generelt

Veivalg i valgkampen

Dato: 20.08.2019
Fellesmøte arrangeres av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, LO i Oslo og Oslo Nei til EU:

Skal offentlig sektor bli et stort marked?
Plakat-veivalg
Generelt Kalender

Ny revidert tariff

Ny revidert tariff mellom Sporveien og OSA er nå lagt ut.
Som HR-sjefen sier:
"Tusen takk for et lærerikt og i noe overkant spennende halvannet år med forenkling av overenskomsten. Vi er endelig ferdige med forenklingsarbeidet for B-delen. Vi har gått fra å ha en relativt uoversiktlig overenskomst med svært mange kapitler og ulike deler. B-delen har tidligere bestått av fellesbestemmelser over 18 kapitler, generelle særbestemmelser, diverse særbestemmelser for arbeidstakere i Sporveien Oslo AS. Innholdet i de ulike delene har også hengt sammen. Dette er nå redusert til 9 kapitler i en oversiktlig struktur, noe vi i fellesskap kan være stolte av."
Klubbsider Generelt

Medlemsmøte baneklubben

Dato: 08.08.2019
8. august 2019, kl. 1​5.30 i Sangerhallen, Majorstua.

Hold av datoen - agenda kommer
T-baneklubben Generelt Kalender

Jubileumsfest Kjeholmen

Dato: 26.08.2019
Oppdatert program.
Velkommen til jubileet!
Arrangementet skjer 24. august på Kjeholmen. Der vil vi servere mat, drikke og vi skal ha musikk og underholdning. Programmet er som følger: 
Generelt Kalender

Medlemsmøte Sporvognsklubben

Dato: 01.07.2019
Mandag 1.juli kl 16.00 I kantina på Grefsen
Det er blitt en tøffere hverdag ute i trafikken

Kom å si din mening
Vi får Trikken v admin til å stille opp for spørsmål/svar

Det blir noe å bite i og slukke tørsten med også
Generelt Kalender

Fagforbundet krever at deltidskrisa løses

Uttalelse fra Landstyret i Fagforbundet

Fagforbundets landsstyre vil oppfordre våre medlemmer til å stemme fram politikere som vil det samme som oss i saker som er viktige for våre medlemmer. Ved høstens kommune- og fylkestingsvalg skal mange av våre medlemmer velge våre egne arbeidsgivere. Kommunepolitikerne avgjør om våre medlemmer skal ha trygge jobber, hele stillinger og god pensjon. Lokalpolitikerne bestemmer om vi som innbyggere skal få gode velferdstjenester. Derfor engasjerer vi i Fagforbundet oss i valgkampen.