Studieutvalget

18320741_1634303069943476_1555204361597584237_oFase 1-kurs i mai 2017
Studieutvalget i OSA har som hovedoppgave å arrangere og planlegge kurs, temakvelder og seminarer både for medlemmer og tillitsvalgte. Gjennom godt samarbeide med kursledere i egen forening og fra Fagforbundet, tilbyr studieutvalget gode og relevante kurs for alle i organisasjonen.

Medlemmer av studie- og agitasjonsutvalget
Det avholdes Intro-kurs for alle nye medlemmer cirka to ganger i året. Der våre medlemmer lærer om fordelene som følger med et medlemskap i OSA, og ikke minst hva OSA sitt tillitsvalgt apparat kan tilby sine medlemmer. Dette er et to-dagers kurs som er åpent for alle medlemmer av OSA.

Videre arrangeres det faste Fase 1 kurs for tillitsvalgte, presentasjonsteknikk kurs, politiske kurs og samlinger. Studieutvalget jobber hele tiden med å sette opp andre relevante kurs for eget tillitsvalgt apparat og for våre medlemmer. Informasjon om de ulike kursene vil bli lagt ut på sidene fortløpende.