Medlemmer av studie- og agitasjonsutvalget

Linda Amundsen Styret, Studieutvalget E-post 40 05 19 67 Hovedstyret. Studieleder, Ansattrep BF, SST
Frode Eriksen Bussklubben, Studieutvalget E-post 90 77 72 22 Nestleder BKO
Markus Pettersen Infrastrukturklubben, Studieutvalget E-post 99 40 69 57 Nestleder Plasstyret Holtet
Marie Tønnesen Studieutvalget E-post 46 67 66 57 Studieutvalget
Andreas Fossum Haug Styret, Verkstedklubben, OSA Ung, Studieutvalget E-post 92 49 53 55 Leder OSA Ung, nestleder verkstedklubben
Anja Renberg T-baneklubben, Studieutvalget, SOS-Barnebyer E-post 91 87 68 55 SOS-Barnebyerkontakt