Tillitsvalgte i klubben

Iftikhar Hussain T-baneklubben, UVFT E-post 47 25 24 79 Klubbleder Baneklubben
Ali Ashgar Shahid T-baneklubben E-post 48 17 90 88 Sekretær T-Baneklubben
Mads Wold T-baneklubben, Studieutvalget E-post 97 16 55 93 Studieutvalget OSA
Julian Vilendius Cherkawi T-baneklubben, OSA Ung E-post 466 69 046 Medlem OSA Ung
Mounir Sabeur Pedersen T-baneklubben, HVO E-post 40 05 98 76 HVO T-bane
Isabelle Hjørdis Kleven Gullerud T-baneklubben E-post 99504773 Medlem Klubbstyret
Einar Fygle T-baneklubben E-post 91641263 Medlem Klubbstyret
Rose Eleni Marie Pålerud T-baneklubben E-post 41563637 Medlem Klubbstyret