Tillitsvalgte i klubben

Iftikhar Hussain T-baneklubben E-post 47 25 24 79 Klubbleder Baneklubben
Julian Vilendius Cherkawi T-baneklubben, OSA Ung E-post 46 66 90 46 Medlem OSA Ung
Alf Fredriksen Schanche T-baneklubben, UVFT E-post 91 18 21 95 Nestleder baneklubben
Ali Ashgar Shahid T-baneklubben E-post 48 17 90 88 Sekretær T-Baneklubben
Isabelle Hjørdis Kleven Gullerud T-baneklubben E-post 99504773 Medlem Klubbstyret
Einar Fygle T-baneklubben E-post 91641263 Medlem Klubbstyret
Rose Eleni Marie Pålerud T-baneklubben E-post 41563637 Medlem Klubbstyret
Veronica Forseth Havaas T-baneklubben E-post 90 84 28 53 Styremedlem
Lars Martin Andresen T-baneklubben E-post 98 20 96 33 Styremedlem
Anja Renberg T-baneklubben, SOS-Barnebyer E-post 91 87 68 55 SOS-Barnebyerkontakt
Mads Wold T-baneklubben E-post 97 16 55 93 Studieutvalget OSA
Kjell Leirflaten T-baneklubben E-post 97 49 38 48 Pensjonisttillitsvalgt
Olav Nekstad T-baneklubben E-post 92 64 63 60 Varamedlem
Erik Norman Norman-Larsen T-baneklubben, HVO E-post 97 43 68 21 HVO T-bane