Tillitsvalgte i klubben

Kjell Leirflaten Styret, T-baneklubben E-post 97 49 38 48 Leder T-baneklubben
Iftikhar Hussain T-baneklubben E-post 47 25 24 79 Nestleder Baneklubben
Ali Ashgar Shahid T-baneklubben E-post 48 17 90 88 Sekretær T-Baneklubben