Feriehjemstyret

Truls Christian Nilsen Styret, Feriehjemstyret E-post 97 00 46 78 Leder Feriehjemmet
Lars Olsen Feriehjemstyret E-post 95 81 37 85 Feriehjemstyret
Mette Been Feriehjemstyret E-post 99 16 20 39 Medlem Feriehjemstyret
Erik Gran Feriehjemstyret E-post 91 32 14 03 Medlem Feriehjemstyret