OSA-Sporet: Redaktørens hjørne

Publisert av Ola 02.07.2017

Av: Frode J. Rustbakken 

11. juni fylte Ekebergbanen 100 år, og det måtte naturligvis feires med brask og bram. Ekebergbanen gikk fra Stortorget til Sæter til å begynne med, og jeg må nok si at for mitt vedkommende er det den vakreste trikkelinjen vi har. Det var masse folk på feiringen, og det var aktiviteter for både store og små. Jeg synes det er veldig bra at Sporveien i samarbeid med Lokaltrafikkhistorisk forening og Ruter lager et slikt arrangement for å feire 100 år med Ekebergbanen. Den har vært et utrolig viktig transportmiddel for alle som bor langs linjen, og vi skal være stolte av den betydningen vår arbeidsplass har hatt og fremdeles har for denne byens innbyggere.

Frode
Flertallet på Stortinget går dessverre inn for full utbygging av E18 Vestkorridoren, og byrådet går på et sviende nederlag i saken. Vi ser igjen og igjen at de store veiprosjektene blir vedtatt og igangsatt, men de store kollektivprosjektene dras ut i tid. Det nye signal- og sikringsanlegget på T-banen har de til og med ikke klart å finne midler til, men Statsråden forventer at Oslo Bystyre betaler det selv. Det er ikke nytt at bilpartiet Frp går inn for dette, men at de får flertall på Stortinget for en slik prioritering er svært synd.

Trikkeprogrammet går inn i en ny fase hvor de prekvalifiserte leverandørene har levert inn sine anbud, og arbeidsgruppene er godt i gang med å gå gjennom tusenvis av dokumenter. Alt er strengt hemmelig, men det ser ut som om prosessen er veldig bra. Det er viktig at representanter fra alle faggrupper er involvert i trikkekjøpet, slik at vi får den beste trikken vi kan få. Fremdriftsplanen så langt er at Sporveien skal sitte igjen med to leverandører i løpet av høsten, og deretter gå i forhandlinger med selskapene. Vi skal selvfølgelig kun sitte igjen med en leverandør, og alle er spente på hvem det blir, men det får vi nok ikke vite før vårparten 2018.

Redaksjonen vil ønske alle våre lesere en riktig god sommer. Vi er tilbake med et valgkampsnummer i begynnelsen av september.