OSA årsmøte 2020

Publisert av Ola 02.12.2019

Med forbehold om endringer etter hovedstyremøte 6.12.19
Om det blir referatmøte avgjøres i hovedstyret
Dato: 30.01.2020
Tidspunkt: 18:00