Herøya - landtidsleie

Publisert av Ola 26.06.2017

Heroya-kart-ledige-hytter-langtidsleieHytter langtidleie på Herøya
Langtidsleie (inntil 1 års kontrakt)
Fredlundveien 2 og Fredlundveien 3. Bilder er i galleriet. Kr. 1246,- pr. mnd. inkl. renovasjon og eiendomsskatt.
Karl Fjeldsvei 5. Bilder i galleriet Kr. 946,- pr. mnd. inkl. renovasjon og eiendomsskatt.
Leo Backes vei 5. Kr. 1946,- pr. mnd. inkl. renovasjon og eiendomsskatt