Tillitsvalgte i klubben

 
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, Trikkeprosjektet E-post 90 60 65 34 leder Verkstedklubben (Grefsen)
Roy Kolstad Verkstedklubben E-post 93 85 88 02 Nestleder Verkstedklubben (Ryen)
Maximilian Danielsen Verkstedklubben E-post 40 07 15 08 Sekretær Verkstedklubben (Ryen)
Andreas Fossum Haug Verkstedklubben, OSA Ung E-post 92 49 53 55 Lærlingsansvarlig, nestleder OSA Ung, Medlem klubbstyret
Silke Neumann Verkstedklubben, Studieutvalget E-post 90 28 28 82 Studietillisvalgt (Ryen), Medlem klubbstyret
Heidi Stolsmo Verkstedklubben E-post 92 06 53 93 Medlem Klubbstyret (Ryen)
Jeanette Salvesen Verkstedklubben E-post 92 41 46 30 Medlem Klubbstyret (Ryen)
Morten hansen Verkstedklubben E-post 46 77 45 02 Medlem Klubbstyret (Ryen)
Jørgen Burud Verkstedklubben E-post 91 12 64 86 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Finn Tore Bjørnsand Verkstedklubben E-post 48 23 12 65 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Martin Langsveen Verkstedklubben E-post 92 05 22 43 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Øivind Iversen Verkstedklubben E-post 91 18 28 12 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Harald Nielsen Verkstedklubben E-post 91 33 54 45 Medlem Klubbstyret (Avløs)