Tillitsvalgte i klubben

 
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, Studieutvalget, Trikkeprosjektet E-post 90 60 65 34 leder Verkstedklubben (Grefsen)
Maximilian Danielsen Verkstedklubben E-post 40 07 15 08 Sekretær Verkstedklubben (Ryen)
Roy Kolstad Verkstedklubben E-post 93 85 88 02 Nestleder Verkstedklubben (Ryen)