Tillitsvalgte i klubben

Tore Andreas Elton er leder i sporvognsklubben og har vært ansatt som vognfører siden 1998. Tore representerer OSA og Sporvognsklubben i representantskapet for tillitsvalgte på fylkesnivå i Fagforbundet. En av Tores og Sporvognklubbens største kampsaker de siste årene har vært ombordsalg på trikken. Noe som endte med en knakende suksess i januar 2016, da vi endelig fikk gjennomslag for fjerning av billettsalg på alle trikker i byen vår.
Tore Andreas Elton Styret, Sporvognsklubben E-post 92 08 09 81 Leder Sporvognsklubben (Grefsen)
Iver Gård Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 95 02 21 79 Nestleder sporvognsklubben (Holtet)
Sebastian Doring Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 92 25 80 33 Sekretær Sporvognsklubben (Grefsen)
Frode Rustbakken Styret, Sporvognsklubben, Studieutvalget E-post 90 65 00 79 Leder studieutvalget, Plasstillitsvalgt Sporvognsklubben (Grefsen)
Linda Amundsen Sporvognsklubben, OSA Ung E-post 40 05 19 67 Vara plasstillitsvalgt Sporvognsklubben, Sekretær OSA Ung, SST styret, Ansatt representant bedriftsforsamlingen.
Toril Deildok Sporvognsklubben E-post 90 97 74 63 Klubbstyremedlem
Liss Janne Moe Sporvognsklubben, Studieutvalget E-post 41 46 92 55 Klubbstyremedlem