Tillitsvalgte i klubben


Per Arne Nicolaysen Styret, Personalklubben, AU, UVFT E-post 97 97 20 77 2. nestleder, Leder PLK
Erling Dokken Styret, Personalklubben E-post 95 08 40 63 Nestleder PLK
Annie Ryan Personalklubben E-post 98 26 50 94 Sekretær PLK