Tillitsvalgte i klubben


Per Arne Nicolaysen Styret, Personalklubben, AU, UVFT E-post 97 97 20 77 2. nestleder OSA, Leder PLK
Erling Dokken Styret, Personalklubben E-post 95 08 40 63 Nestleder PLK
Annie Ryan Personalklubben E-post 98 26 50 94 Sekretær PLK
Celestina Da Silva Personalklubben, Studieutvalget E-post 93298097 Klubbstyremedlem, Studieutvalget OSA
Mohammad Akram Shah Personalklubben E-post 97519479 Klubbstyremedlem
Tone Beate Windingstad Personalklubben E-post 91242473 Klubbstyremedlem
Freddy Reidar Bråthe Personalklubben E-post 97478780 Klubbstyremedlem
Kristian Winnæss Personalklubben E-post 90747063 Klubbstyremedlem
Steinar Berntsen Personalklubben E-post 90992209 Klubbstyremedlem