Tillitsvalgte i klubben

Raymond Lorentzen er leder i infrastrukturklubben og har vært ansatt i Sporveien siden 1986 som mekaniker. Han ble i 2001 valgt inn som leder av infrastrukturklubben og sitter i dag i SST- styret på fylkesnivå i Fagforbundet ved siden av sitt verv som klubbleder.

I Infrastrukturklubben har 178 medlemmer og består hovedsakelig av fagarbeidere og faglærte.
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, Studieutvalget, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Leder IE, SST kontakt
Dag Bjørndahl Infrastrukturklubben E-post 47 26 46 74 Leder plasstyret Etterstad
Stian Ovenstad Infrastrukturklubben E-post 94 82 42 37 Nestleder Plasstyret Holtet
Geir J Stavheim Infrastrukturklubben E-post 99 15 20 41 Sekretær Plasstyret Holtet
Kjell Skovli Infrastrukturklubben E-post 99 44 90 30 Kasserer Plasstyret Holtet
Andre Breivik Infrastrukturklubben E-post 97611815 Nestleder Plasstyret Etterstad
Markus Pettersen Infrastrukturklubben E-post 99 40 69 57 Styremedlem Plasstyret Holtet
Eirik Frøysa Infrastrukturklubben E-post 47 60 60 48 Styremedlem Plasstyret Holtet
Kashif Qureshi Infrastrukturklubben E-post 91370523 Sekretær Plasstyret Etterstad