Tillitsvalgte i klubben

Raymond Lorentzen er leder i infrastrukturklubben og har vært ansatt i Sporveien siden 1986 som mekaniker. Han ble i 2001 valgt inn som leder av infrastrukturklubben og sitter i dag i SST- styret på fylkesnivå i Fagforbundet ved siden av sitt verv som klubbleder.

I Infrastrukturklubben har 178 medlemmer og består hovedsakelig av fagarbeidere og faglærte.
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, AU, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Politisk sekretær, plasstillitsvalgt Holtet, SST kontakt
Dag Bjørndahl Infrastrukturklubben E-post 47 26 46 74 Nestleder IE, Leder plasstyret Etterstad
Andre Breivik Infrastrukturklubben E-post 97611815 Nestleder Plasstyret Etterstad
Markus Pettersen Infrastrukturklubben, Studieutvalget E-post 99 40 69 57 Nestleder Plasstyret Holtet
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben, UVFT E-post 91370523 Sekretær Plasstyret Etterstad
Geir J Stavheim Infrastrukturklubben E-post 99 15 20 41 Sekretær Plasstyret Holtet
Kjell Skovli Infrastrukturklubben E-post 99 44 90 30 Kasserer Plasstyret Holtet
Eirik Frøysa Infrastrukturklubben E-post 47 60 60 48 Styremedlem Plasstyret Holtet
Ron Aasnes Infrastrukturklubben E-post 90 74 56 09 Styremedlem Plasstyret Holtet
Erlend Myhre Infrastrukturklubben E-post 41 23 45 96 Styremedlem Plasstyret Etterstad
Aleksander Jensen Brunstad Infrastrukturklubben, OSA Ung E-post 98 69 50 99 Medlem OSA Ung