Helgedagsbetjeningens klubb

Helgedagsbetjeningens klubb (HBK) organiserer det store flertallet av helgedagsbetjeningen på trikk og T-bane i Sporveien. Helgedagsbetjeningen jobber to helger og har den tredje fri, og denne turnusen går året rundt. Vår arbeidstakergruppe er sammensatt av ulike mennesker. Blant oss finner man studenter, som nok er i flertall, men også livsnytere med kun denne helgejobben. Ellers har vi kunstnere, frilansere og andre som riktignok kanskje har en annen jobb, men som ikke klarer å legge fra seg kjøringen med trikk og bane i helgen.

Her er dine tillitsvalgte
Som helgedagsbetjening i Sporveien har man arbeidsforhold og rettigheter som er svært bra i forhold til arbeidstagere i tilsvarende jobber i yrkeslivet. Dette har ikke kommet av seg selv.

Siden 1946 har helgedagsbetjeningen vært organisert. Fra da til 2014 hadde vi vår egen forening, Helgedagsbetjeningens Forening (HBF). I 2014 ble vi slått sammen med Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), men fortsetter som egen klubb. Vi har uansett én oppgave: Å forsvare helgedagsbetjeningens interesser. Hver og en, og som gruppe. Vi har en svært god «track record» i personalsaker. Enda viktigere er det at vi siden starten har forhandlet frem, forvaltet og forsvart en egen tariffavtale for helgedagsbetjeningen (særbestemmelser fra 2000). Det er bare vi som har den reelle forhandlingsretten til denne.

Helgedagsbetjeningen har siden 2000 vært en del av Fagforbundet – det største forbundet i LO. Dette gjør evnen til å forsvare avtalen (som nå er skrevet inn i den felles overenskomsten) og medlemmene enda bedre, samtidig som vi kan gi mer støtte til rettshjelp og tilby høyst konkurransedyktige forsikringer – blant annet Norges beste innboforsikring gjennom LO-Favør.

Vi sitter i en rekke forum og utvalg som drøfter og utreder våre arbeidsforhold i stort og smått, og vi blir hørt! Vi er helgedagsbetjeningens stemme i sporveissystemet!

Hvorfor oss?

Et medlemskap i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) og dermed Helgedagsbetjeningens klubb er en forsikring og en investering i fremtiden. Her er ni  grunner til at du bør være medlem hos oss:

1. Forhandlingsretten
Våre særbestemmelser er unike og gir oss svært gode lønns- og arbeidsbetingelser. Vi har som klubb i den største fagforeningen i Sporveien den reelle forhandlingsretten rundt disse. Bare medlemmer hos oss kan dermed i realiteten være med og bestemme over sin egen arbeidsplass.

2. Organisasjonstid
Vi har kontortid når helgedagsbetjeningen er på jobb. Dette sikrer rask assistanse. Dagtid lørdag og kveldstid søndag. Kontoret finner du i 7. etg på Tøyen.

3. Personalsaker
Vi er meget sterke i personalsaker. Våre medlemmer vet at de kan stole på at vi stiller opp hvis det stormer.

4. Kontroll på tjenesteplanene
Vi setter opp helgedagsbetjeningens tjenesteplaner. Våre medlemmer kan dermed påvirke sin egen arbeidsdag.

5. Pensjon
Klubben klarte våren 2015 i samarbeid med resten av OSA å skaffe helgedagsbetjeningen pensjon.

6. Informasjon
Vi er best på informasjon, og benytter en lukket facebookgruppe hvor info gis, spørsmål stilles og blir besvart og debatter startes.

7. LO-Favør
Gjennom fordelsprogrammet «LO-Favør» har vi landets beste forsikringer og rabatter.

8. Vi er i Fagforbundet
Vår tilhørighet i LOs største forbund, Fagforbundet, gis oss kampkraft og styrke. Sammen er vi sterke! Mange rødhetter skremmer ulvene vekk!

9. Verneombud
Vi utpeker verneombud på trikk og T-bane fra helgedagsbetjeningen.
 MEDLEMSFORDELER 

Nyheter

Gnisten nr. 7

I denne utgaven finner du litt informasjon om det kommende årsmøtet, generalaverteringen samt julebordet til velferden. Fortsatt god uke til dere…

Les mer | november 2018

Bruk stemmeretten før søndag…

Valg til Bedriftsforsamlinga i Sporveien Årets valg av ansattrepresentanter til Bedriftsforsamling  - og til styrene i Trikk og T-bane er i gang. Frist…

Les mer | oktober 2018

OSA-Sporet - På tur med Mr.…

Av Ciel Udbjørg, Anja Renberg og Frode Eriksen LUAS, som er et gælisk ord for fart, var målet for årets trikketur i regi av…

Les mer | oktober 2018

SNCF har mål om autonome tog…

Fraktpartnerskapet samler Alstom, Altran, Ansaldo STS og Apsys. Ansaldo STS har vært ansvarlig for Rio Tinto AutoHaul-prosjektet i Australia, der togene har…

Les mer | september 2018

Varslingsrutine

Fagforbundet Oslo med tilhørende fagforeninger. Varsling om kritikkverdige forhold som strider mot Fagforbundets etiske retningslinjer, lov og etiske…

Les mer | juni 2018

Fremtidens arbeidsplass…

Mandag 11. Juni, 2018 er dagen da Sporveien skriver historie. Det er i dag klart at CAF vil bli den nye leverandøren til Oslos 87 nye trikker. OSA gratulerer…

Les mer | juni 2018

Fagbladet om ferieskift

I tariffoppgjøret blei det enighet om å innføre ferieskift for alt turnuspersonell fra 1.1.2019. Bedriften har forplikta seg til å skolere…

Les mer | mai 2018

OSA sporet nr. 1 2018

Nytt nr av OSA-Sporet OSA-sporet 201801_web

Les mer | mai 2018

Enighet i tariffoppgjøret!

Vi er enige om at den innskuddsbaserte pensjonsordningen ikke kan endres uten at partene er enige. Partene må dermed være enige om endringer i begge…

Les mer | april 2018

Tarifforhandlingene

Fortsatt stor avstand mellom OSA og Sporveien. Forhandlingene fortsetter onsdag morgen. Uenigheten går på formuleringer om den innskuddsbaserte…

Les mer | april 2018