Politikk

bystyret-800-250
OSA engasjerer seg i og mener noe om politikk som angår medlemmene og arbeidsfolk for øvrig. Folkestyret gjennom demokratiet er det viktigste fundamentet i fagbevegelsen og i samfunnsbygginga. Også innenfor arbeidslivet.
Vi er partipolitisk uavhengig, men er ikke redd for å snakke med politiske partier eller bevegelser som støtter våre saker eller meninger - så lenge vi trur det kan gjøre en forskjell.
Oslo Høyre er et reverseringsparti
Oslo Høyre vil kutte i velferden, redusere de økonomiske rammene til bydelene og igjen sette renovasjon ut på anbud. Kort sagt; reversere utviklingen i Oslo-velferden.
http://oslo.fagforbundet.no/
 
I Høyres alternative budsjett fro 2018 skjerpes frontene når det gjelder politisk side. Det står blant annet:
"Bystyret ber byrådet fremme sak om hel eller delvis konkurranseutsetting av trikk og t-bane."
aktuelt/oslo-hoyres-alternative-budsjett