Tillitsvalgte i trikkeprosjektet

Rune Aasen Styret, AU, Trikkeprosjektet E-post 97 03 24 95 Leder
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, AU, Feriehjemstyret, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Politisk sekretær, plassleder Maj, SST kontakt. Feriehjemstyret
Tore Andreas Elton Styret, Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 92 08 09 81 Leder Sporvognsklubben (Grefsen)