Tilbakemelding etter grunnleggende pensjonskurs for tillitsvalgte

Publisert av Linda 11.05.2021

22. april avholdt vi et grunnleggende pensjonskurs for tillitsvalgte i OSA. Kurset var ment å gi tillitsvalgte grunnkunnskapen om det norske pensjonssystemet før det legges opp til skolering / kurs av mer dyptgående art i de ulike pensjonsordningene våre. 

For å være sikker på at vi har truffet pila på mål, og at dere har fått et faglig utbytte av kurset ønsker vi veldig gjerne tilbakemeldinger fra dere som deltok. 

Fyll ut skjemaet under og send inn.

Tilbakemelding Grunnleggende pensjonskurs for tillitsvalgte

Studie- og agitasjonsutvalget arrangerte grunnleggende pensjonskurs for tillitsvalgte der vi fikk Jorunn Folkvord til å holde kurset. Da dette var et digitalt heldagskurs som var ment å gi tillitsvalgte en grunnleggende forståelse, ønsker vi tilbakemeldinger om hvordan dette kurset ble mottatt. Svar på de spørsmålene du har noe å si eller bidra med. Og har du andre tanker ideer du vil dele om kurset som ikke har blitt spurt om, skriv dette i det siste punktet. Takk for at du tar deg tid :-)