Oppsummering av Hovedoppgjøret 2020

Publisert av Ola 15.09.2020

Rune-oppgjøret-2020
Det nærmer seg slutten av februar og OSA begynner å forberede seg på åres lønnsoppgjør som skal starte i april.
Det er ingen mørke skyer. Men for arbeidsgiver er skyene bekmørke - tross skyfri himmel ute:) Sporveien går så det suser. Det vet OSA!
Ansatte skal nå ha sin del av effektiviseringen i form av et godt oppgjør i 2020. Nå skal grupper løftes og generelt tillegg skal blir så det monner. Nå skal ramma i lønnsoppgjøret opp i 4 %.
Klubber, plasser og medlemmer begynte forberedelsene til å sende inn krav til OSA sentralt. Kravene kom - optimisten var stor!
Mars 2020. Covid 19 rammet Norge

I mars 2020 endret alt seg. Covid 19 rammer og folk blir oppfordret til å ikke ta kollektivtrafikk. Billettinntektene svikter. Ruter taper 100 millioner i uka. Dette rammer Sporveien hardt. Skyene har blitt svarte.

Alt endrer seg fort. Lønnsoppgjørene utsettes. Frontfaget (Fellesforbundet) utsetter forhandlingene til august. Dette medfører at tarifforhandlingene i Sporveien også blir utsatt.

Nå endrer fokuset seg fort også innad i OSA. Nå blir kampen om å unngå permitteringer og opprettholde trafikken hovedfokus. Tapte inntekter måtte dekkes inn. Staten gikk inn med ei krisepakke til kollektivtrafikken. Her var Ruter en sentral aktør noe som medførte at trafikken kunne opprettholdes på samme nivå som før koronaen rammet oss. Ruter tok her ansvar for å holde Oslo i gang, så folk i samfunnskritiske arbeidsoppgaver kom på jobb. Og de var også gode på å ta hånd om smittevernet samtidig.

Vi unngikk permitteringer i Sporveien. Ikke alle rundt oss i samfunnet gjorde det. Covid 19 rammet mange næringer hardt. .Mange mistet jobben og slet med økonomien. Små bedrifter nærmer seg konkursen.

14 september startet B-dels forhandlingene i Sporveien.
Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av følgende.

· Virksomhetens økonomi
· Produktivitet
· Fremtidsutsikter
· Konkurranseevne, herunder lønnsmessige markedstilpasninger.

Strategien for å ivareta medlemmene i OSA endres.
Frontfaget og Norsk Industri ble enighet om ei ramme på 1.7%

Medlemsmøte slik at medlemmer også kunne komme sammen for å få diskutert lønnsutvikling ble etter hvert veldig vanskelig å gjennomføre. Tariffmedlemsmøte kunne ikke gjennomføres av hensyn til smittefaren.

OSAs styremøte 10.9.20

OSA gjennomførte styremøte i Sangerhallen med smitteverntiltak, der alle krav ble gjennomgått. Det ble en erkjennelse at mange gode Innkommende krav ville bli vanskelig å innfri. 4% ble det helt urealistisk å få gjennomslag for.
Etter lange diskusjoner ble strategien lagt.

Alle i Sporveien har gjort en fabelaktig jobb i vanskelige tider. Billettkontrollen fikk andre oppgaver når Ruter besluttet å stoppe kontrollen av passasjerene. Ansatte i alle grupper tok Covid 19 på alvor. 3-partsamarbeidet fungerte godt under krisa og fungerer fortsatt. Vernetjenesten tok også ansvar med å kreve stengte fordører på trikker og busser.

I et tariffoppgjør er det ikke bare å kreve. Motparten har også sine ønsker. Mye av tiden går med på å avvise kravene fra motparten. Resultatet av oppgjøret viser at både bedriften og OSA har tatt på alvor de føringene som er lagt sentralt og bedriften økonomiske utfordringer.

Håper også at andre organisasjoner også har skjønt at ingen enkeltgrupper bør belønnes noe ekstra når vi skal vise solidaritet. Det blir feil at dette oppgjøret brukes til taktiske vervetiltak blant organisasjonene. Sporveien vil stå foran store utfordringer framover. Konsekvenser av endret reisemønster, frykt for smitte i fremtiden, tapte inntekter og mulige omprioriteringer, gjenstår å se.

Dette oppgjøret er selvsagt preget av de uforutsette omstendighetene, og for oss i OSA er det viktig å se helhet, at alle er med og at vår tariff er intakt, enn at det er egeninteressene som skal tilfredsstilles. Jeg ser at andre i fagbevegelsen i LO også ser det slik.

Historisk for OSA i nyere tid er at vi i dette oppgjøret stiller med representant, utnevnt fra kompetansesenteret i Fagforbundet Oslo, som kan bekrefte at vi opptrer solidarisk, og i tråd med Fagforbundets verdier.

Dette er mitt siste lønnsoppgjør i Sporveien, og jeg har vært med i mange lønnsoppgjør. Jeg har aldri drømt om at jeg i mitt siste lønnsoppgjør, skulle oppleve et så spesielt oppgjør som det vi har nå. Det er rart å tenke på at neste år er jeg ikke med.

Jeg vil takke alle de som er med i vårt forhandlingsutvalg, klubbledere og andre tillitsvalgte som har stilt opp og vist solidaritet, for hverandre og fått med helheten om at alle grupper teller.

Vårt mål med tariffoppgjøret var å ikke forringe overenskomsten vår, og det var mål å sikre kjøpekraften. Vi har gjort vårt beste i forhold til den situasjonen vi har.

Ønsker alle som jobber i Sporveien lykke til i de kommende lønnsoppgjøra i Sporveien. Et sterkt OSA er med på sikre arbeidsplasser i framtida!

Rune Aasen, OSA-leder

15. September 2020