Utsettelse av kurs og skoleringsaktiviteter

Publisert av Linda 18.03.2020

På grunn av smittefare og den utfordrende tiden vi nå står oppe i, avlyses alle kurs og skolerings aktiviteter inntil videre. 
Dersom det blir endringer i anbefalingene fra FHI (Folkehelseinstituttet) vil vi selvfølgelig sette opp kurs og øvrig aktiviteter fortløpende. Har du spørsmål rundt dette bes dere ta kontakt med leder i studie- og agitasjonsutvalget, Linda Amundsen. For ytterligere spørsmål rundt corona, bes dette tas med dine lokale tillitsvalgte eller se les om FHIs anbefalinger på fhi.no 
Når situasjonen tilsier det setter vi nye datoer for kurs og aktiviteter, som vil bli publisert på OSAs nettsider og Facebook sider. Vi sender også ut oppdaterte kurs datoer til alle klubbene når det foreligger. 

Dersom du er ny tillitsvalgt og usikker på din rolle i dagens situasjon, ber vi deg kontakte de lokale tillitsvalgte i din klubb. Eventuelt kan også studie- og agitasjonsutvalget kontaktes dersom du er usikker på hvem du skal snakke med eller om du ønsker en oversikt over informasjonskanaler du som tillitsvalgt kan benytte deg av.