Faglig konferanse om EU og EØS

Publisert av Ola 10.09.2019

På konferansen presenteres tre nye utredninger; en De Facto-utredning om European Labour Authority (ELA), en De Facto-utredning om virkningene med den nye ordningen for reise, kost og losji og en utredning fra MENON om overgangen fra EØS-avtalen til en moderne handelsavtale lignende avtalene EU har med Canada og Japan.

Dato: 26.09.2019
Tidspunkt: 10:00
Temaer på konferansen: • EUs fjerde Energipakke og hva den betyr for strømpriser, nye utenlandskabler og vindkraft i Norge • European Labour Authority • Reise, kost og losji og virkningen for fagbevegelsen og norske bedrifter • Markedsadgang til EU-landene • De viktigste argumentene for EØS-avtalen med motsvar.

Konferansen starter kl. 10:00 og avsluttes 16:00 og avholdes på Kulturhuset i Youngs gate 6 torsdag 26. september. Arrangører er Faglig utvalg i Nei til EU, LO i Oslo, LO i Trondheim og LO i Stavanger. Deltakeravgift for de som får dekket denne fra fagforeningen er kr. 300,-, deltakeravgift for enkeltpersoner som betaler for seg selv er kr. 100,- og de som ikke har råd kommer inn gratis. Deltakeravgift betales inn til bankkonto 7874.42.00031, merk innbetalingen «Høstkonferanse».