Koronaoppgjøret

Publisert av Sores Yuzer 23.03.2021

Det nærmer seg vår og mellomoppgjør for 2021.
Sores.Yuzer
Det kommer sterke signaler og uttalelser fra NHO om at det ikke kan forventes reallønnsvekst i år. Det kommer som forventet fra næringslivets hovedorganisasjon indikasjoner om at overskuddet ikke skal deles med arbeidstakerne.

LO og fagforeningene ser ikke noe grunn til at vi skal holde oss under forventet økning i kjøpekraft som er satt til 2,8% for 2021.

Vi som fagforening holdt oss til «ramma» som ble satt til 1,7% i et tøft korona hovedoppgjør i 2020. I samme periode i fjor var det lokale oppgjør som ikke forholdt seg til frontfag som ramme og fikk forhandlet frem oppgjør mellom 2,2 og 2,25%. Vi forventer at LO forhandler frem kompensasjon for dette i årets mellomoppgjør.

Årets oppgjør starter med LO som overleverer krav til NHO i A-dels forhandling 24-25 mars. Det kan forventes et brudd her og da vil det gå til mekling(?) Meklingsdatoer er 9-10 april.

Spekter, som er Sporveiens arbeidsgiverforening, har foreløpig dato for forhandling av A-del satt til 14 april.

Osa inviterer alle medlemmer til teams- medlemsmøte 15 april.

Foreløpig oppstart for lokale forhandlinger mellom Osa og Sporveien er satt til 19 april.

Etter et år med pandemi, høyere arbeidsledighet og usikre fremtidsutsikter er det forventet tøffe forhandlinger. Osa merker det er høye forventninger til mellomoppgjøret i år, men det skal tas i betrakting at det er et korona- mellomoppgjør.