Hva skjer på Holtet?

Publisert av Ola 21.02.2020

Geirr Cranner
Av Geirr Cranner, K-HVO

Som kjent er det store løft som skjer rundt om i Sporveien som betyr endringer for arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, på kort sikt vil de som blir omfattet under byggeprosesser et dårligere få et dårligere fysisk arbeidsmiljø. Guleroten er et varig løft!

Holtet har service på SL79 kommet i gang etter flere utsettelser, folka trives stort sett ed flyttingen men det er fremdeles ting som kan bedres for at HMS er opp på standard Sporveien verdig.

Holtet1 (1)

Holtet1 (2)
Det trengs også noe sikring av spisse kanter nede i gravene slik at man ungår alvorlige skader om uhellet skulle inntreffe, det må også komme på plass stoler som ikke velter og som har et rygglene som faktisk er til nytte.

Holtet1 (3)
Nytt verneutstyr til vask av boggi og vogner er bestilt, de bruker sterke vaskemidler og det er viktig at rett utstyr er på plass. Verkstedsjefen er klar på at det er bare å bestille verneutstyr slik at de ansatte ikke blir utsatt for unødige farer.

Holtet1 (4)


For førere på trikken kan glede seg til å flytte inn i den nyoppussede rødbrakka, her er det lyst, trivelig med moderne detaljer blandet med byggets konstruksjonsdetaljer. Rune og Ola drømte om å flytte inn selv.


Holtet1 (6)