Leder - OSA-Sporet 5

Publisert av Ola 19.12.2019

Rune Aasen
OSAleder Rune Aasen

Jernbanereformen- en nytenkning?

Oppsplitting- privatisering av Jernbanen har medført en flora av selskaper i den nye organiseringen av jernbanen i Norge. Samferdselsminister Dale fra Frp mener at anbudsutsettingen av jernbanen har vært vellykket. Han har tydeligvis ikke fått med seg at hverken Go Ahead eller SJ ennå ikke har kjørt en meter på de strekningen de fikk tildelt.
Regjeringas mener det å bryte opp statseide monopoler vil gi positive effekter. Det legger til rette for nytenkning og innovasjon. Denne nytenkningen har medført at jernbanen er organisert med følgende selskaper: VY, EnTur, Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS, Tog vedlikehold AS, Bane Nor og sist Spordrift AS, som er skilt ut fra Bane Nor og skal konkurrere om vedlikeholdet på infrastrukturen. 1300 ansatte i Spordrift med kompetanse innen jernbanen skal ut på anbud.
Nå har 9 lærere fra jernbaneskolen sagt opp jobben og begynner i det private selskapet Konvei kompetansesenter. Det er kamp om signalmontørene! Bane Nor stritter i mot og har engasjert jurister og mener at saken for de ansatte kan bli oppfattet som «uakseptabel adferd» og bli møtt med «tiltak/konsekvenser».
Det er en privatisering av opplæringa.

Her er det regjeringa som har vist uakseptabel adferd!

 Nå er det 50 direktører, 19 kommunikasjons sjefer, et batteri med jurister. Alle skal ha hvert sitt IT system, HR avdelinger, Lønnsavdelinger, HMS avdeling og staber.
Tror diskusjonen om det nye millionhonoraret til den avgåtte, nå innleide rådgiver, eks konsernsjef Geir Isaksen blir avsporing når det gjeldet framtidig kostnader innen jernbanen. Her vil penga få bein å gå på.
Dette kaller regjeringa nytenking! Jeg kaller det galskap satt i system. Det er idelogi som styrer denne regjeringa!
Gratulerer til VY som vant anbudet på Bergensbanen. Det var helt sikkert tilfeldig, planlagt for lenge siden!
(Anbudsutsetting av luft ambulansetjenesten i nord viser hva denne uansvarlige nytenkningen fører til)
Sporveien har gått motsatt vei av jernbanen.

Frp hadde byråder fra 2003 til 2011. Oppsplitting og privatisering sto på dagsorden. Nå skulle Sporveien tas! H/Frp lykkes ikke. Frp byrådene mente sikkert at styret og bedriftsforsamling i Sporveien ikke hadde evne til nytenkning og innovasjon? OSA hadde vel heller ikke evne til nytenkning når vi gikk hardt ut mot oppsplittingen og privatisering?
Historien kan de fleste (kanskje ikke Petter N og Jøran Kallmyr fra Frp) - at Sporveien drives godt i egen regi. At sikkerheten ivaretas best i et helhetlig selskap og at Sporveien har effektivisert med 800 millioner kroner siden 2010.
Kampen OSA har ført med 18 år med borgerlig byråd kan leses i historieboka «kollektivkameratene» til OSA som kom ut i august 2019. Skal en bruke ordet nytenkning forutsetter det visse egenskaper til de som bruker så flotte ord😊
En ting er helt sikkert. H/Frp hadde ødelagt Sporveien hvis ikke OSA hadde en organisasjonsgrad på 83% som sto imot og en ledelse og samlet styre i Sporveien som ikke uten videre la seg på ryggen til nytenkende byråder uten kompetanse.
Året 2019.

OSA feiret 125 års jubileum med vellykket feiring på Kjeholmen og fagforeningen ble invitert til høytidelig jubileumsmottagelse i Oslo Rådhus.
OSA ga ut historiebok og ikke minst: det ble 4 nye år med Rødgrønt flertall (de nytenkende (Frp) fikk 3 %) Aldri mer BlåBlå byråd i Oslo. Erna og co må bli historie i 2021. Norge tåler ikke flere år med denne regjeringa.
Når nå året 2019 snart ebber ut vil jeg takke alle for innsatsen i året som snart ligger bak oss. For OSA er det helt avgjørende, tross diskusjoner og debatter, at vi holder sammen og tenker at vi alle er vi like viktig i den jobben vi gjør. Samarbeidet med ledelsen fungerer godt. Uten dyktige medarbeidere lykkes heller ikke konsernsjefen - det vet han!

ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

EN SPESIELL HILSEN TIL ALLE SOM MÅ PÅ JOBB FOR Å HOLDE HJULENE I GANG.

SAMMEN ER VI STERKE!