Fra vondt til verre i Kashmir

Publisert av Ola 26.08.2019

Fra.vondt
Denne uken har den indiske staten tatt et radikalt grep og fjernet grunnlovens paragraf 370, noe som skaper stor frykt og fratar befolkningen i delstaten Jammu og Kashmir grunnleggende rettigheter. 
Indias regjering iverksatte umiddelbart tiltak på bakken. I forrige uke ble 30.000 soldater forflyttet til Kashmir, i tillegg til de mer enn 500.000 væpnede styrkene som befinner seg i delstaten fra før.
Offentlige møter og demonstrasjoner er forbudt, skoler og offentlige institusjoner er stengt, satellittelefoni er overvåket, og mobilnett, fastnett og internett er stengt.

2017 ble Parveena Ahangar og Parvez Imroz tildelt Raftoprisen for sitt omfattende arbeid for å dokumentere menneskerettighetsbrudd i den indiske delstaten. For Raftostiftelsen var det viktig at verden ikke glemmer menneskene som bor og lever midt i konfliktsonen, som over lang tid har vært preget av politiske spenninger mellom stormaktene India og Pakistan.
Som følge av at all kommunikasjon nå er blokkert, vet vi ikke hva som er situasjonen til Ahangar og Imroz eller andre representanter for menneskerettighetsmiljøet i Kashmir. Nyhetsrapporter om at over 300 politikere og menneskerettighetsaktivister er arrestert, gir grunn til bekymring
Den storstilte aksjonen fra den indiske staten som startet i helgen, annullerer de fleste sivile og politiske rettighetene for kashmirske borgere. Delstaten Jammu og Kashmir har gjennom grunnloven fått anerkjent en egen konstitusjon og selvstendighet. Selvstendigheten har i realiteten vært annullert gjennom vide unntakslover siden 1990. I det sterkt militariserte området har indiske soldater stått for drap, tortur og bortføringer. Det er anslått at minst 100 000 mennesker er drept eller bortført siden 1990.
Når India nå har endret grunnloven med et pennestrøk, vil denne situasjonen forverres ytterligere.
FNs høykommissær for menneskerettigheter i Genève har de siste årene gjort et banebrytende arbeid med å dokumentere overgrepene i Kashmir i rapporter publisert i 2018 og 2019, trass i omfattende sabotasje fra indiske myndigheters side, og med total avvisning av rapportene som respons.
Den linjen India nå fører overfor Kashmir, representerer ikke bare en voldsom eskalering av konflikten med Pakistan, men vil kunne få alvorlige konsekvenser for en allerede hardt prøvet sivilbefolkning i Kashmir.
Vi oppfordrer utenriksminister Eriksen Søreide (H) og norske myndigheter til å gjøre hva de kan for å stanse aggresjonen utført av indiske myndigheter, og å arbeide for at situasjonen også blir tatt opp i FNs sikkerhetsråd.


Oslo Sporveiers Arbeiderforenings hovedstyre
22. august 2019