Fagforbundet 15 år

Publisert av Ola 14.06.2018

Fagf-50-1Mette Nord og 362 740 medlemmer

Den 17. juni 2018 er det 15 år siden Fagforbundet ble etablert. Da hadde forbundet 287 000 medlemmer. Vi er stolte over at vi vokser, har innflytelse og gjennomslagskraft til å vinne fram med vår politikk i lønnsforhandlinger, i samfunn og politikk og i yrkesfaglige spørsmål. Målene om en sterk offentlig sektor, rettferdig fordeling og et trygt arbeidsliv, står like fast. I dag har Fagforbundet 362 740 medlemmer.

Dato: 17.06.2018
Fagf-50-2