Tillitsvalgte i trikkeprosjektet

Rune Aasen Styret, AU, Trikkeprosjektet E-post 97 03 24 95 Leder
Ola Floberg Styret, AU, Trikkeprosjektet E-post 41 46 92 55 1. nestleder
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, AU, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Politisk sekretær, plasstillitsvalgt Holtet, SST kontakt
Morten Waglen HVO, Trikkeprosjektet E-post 95 17 99 55 HVO PE/IE
Martin Langsveen Verkstedklubben, Trikkeprosjektet E-post 92 05 22 43 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Sebastian Doring Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 92 25 80 33 Sekretær Sporvognsklubben (Grefsen)
Iver Gård Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 95 02 21 79 Nestleder sporvognsklubben, Plasstillitsvalgt Holtet
Thomas Stave Styret, Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 994 06 016 Plasstillitsvalgt Grefsen, Leder valgkomite, Plankomite leder
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, Trikkeprosjektet E-post 90 60 65 34 leder Verkstedklubben (Grefsen)