Tillitsvalgte i trikkeprosjektet

Rune Aasen Styret, AU, Trikkeprosjektet E-post 97 03 24 95 Leder
Ola Floberg Styret, AU, Trikkeprosjektet E-post 41 46 92 55 1. nestleder
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, AU, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Politisk sekretær, plasstillitsvalgt Holtet, SST kontakt
Morten Waglen HVO, Trikkeprosjektet E-post 95 17 99 55 HVO PE/IE