Banesystem uten mennesker?

Publisert av Ola 27.11.2017

banesystem.uten.mennesker-1990-klippSkriv fra Morten Lønnes, planlegger

Det er ikke nytt at makta vil fjerne jobber i Sporveien. I ett skriv fra 1990 med tittelen "LEGGES DET OPP TIL ET BANESYSTEM UTEN MENNESKER?" blir det argumentert mot at automatisert billettsalgsfunksjon skal gå ut over service til passasjerene.

Skrivet argumenterer - i 1990 - på nesten nøyaktig samme måte som OSA gjør i 2017! Hvilke konsekvenser får det når oppgaver fjernes i Oslos kollektivsystem? Disse jobben er ikke bare røde tall i ett regnskap.
Vi mener Sporveien fortsatt skal ivareta service, trygghet og informasjon.