Nyhetsbrev sommer 2017 – Plasstyret Etterstad

Publisert av Ola 28.06.2017

unspecified
Nyhetsbrev sommer 2017 – Plasstyret Etterstad informerer:
Vi har vært i møte med banesjef, HR, produksjonsledere og OSA i forbindelse med X-fri og arbeid på røde dager:
    • Ønske fra ledelsen er at i utgangspunktet så skal vi jobbe disse dagene iht. turnus, men når behovet er dekket så får resten X-fri.

    • Produksjonsleder vurderer X-fri etter behov.
    • Det skal gis 3 måneders varsel (hvem jobber og hvem får X-fri) før større prosjekter og helligdager.
    • Det skal holdes 6 måneders informasjonsmøter angående framtidig arbeid.

Plasstyret arrangerer grilling / sosialt med familie 26. august på Etterstad. Mere informasjon kommer senere.
Plasstyret oppfordrer alle til å gi tilbakemeldinger i form av forbedringsforslag, innspill og avviksmeldinger til HMS avdelingen. De leveres i posthylle eller på mail avvik-ie@sporveien.com til HMS.
Parkering – Eiendom har landa avtale med Q-Park (kort kommer fortløpende). Vi har en prosess gående med BYM angående parkering i det offentlige rom.
OSA har fått ny hjemmeside – www.osa-sporveien.no her legges det ut kontinuerlig informasjon. OSA er også på Facebook. Lik!

Plasstyret ønsker alle medlemmer en riktig god sommer !