YST-konferanse med OSA

Publisert av Infrastrukturklubben 20.11.2017

FullSizeRender-2Raymond, Linda og Per Arne

14-16 november ble landskonferansen for yrkeseksjoner avholdt på Gardermoen. OSA stilte med hele 3 representanter på konferansen. Raymond Lorentzen som delegat for yrkeseksjon samferdsel og teknisk - Oslo, Linda Amundsen som delegat for yrkeseksjon samferdsel og teknisk, - Oslo og Per Arne Nickolaysen som delegat for yrkeseksjon kontor og administrasjon – Oslo.

 

Landskonferansen er å anse som yrkeseksjonenes svar på Landsmøtet til Fagforbundet. Selv om det ikke lenger avholdes valg på medlemmer på landskonferansen, er det allikevel en viktig samling siden det er her man jobber med de yrkesfaglige og yrkespolitiske linjene til Fagforbundet de neste 4 årene.  

Både Per Arne og Linda har vært på talerstolen i løpet av konferansen for å fremme hva som er viktig for både oss som forening og for Fagforbundet den neste perioden. 

Det har vært en innholdsrik konferanse og vi er stolte av å ha så mange gode delegater som deltakere. Og vi setter vår lit til at de nye linjene som nå har blitt sendt inn, vurdert og diskutert er med på å sette et viktig fokus på yrkesfag. Et spesielt fokus gjennom konferansen har vært det "nye arbeidslivet" og de utfordringene det vil by på. Og derfor er det viktig at vi i OSA har våre representanter til stede som kan tale vår sak om de utfordringene som vi i Sporveien kan komme til å måtte håndtere og ta tak i.

FullSizeRender-3