OSA-Sporet: ...retningslinjer for pensjonsoppgjøret

Publisert av Ola 03.07.2017

Kommentar til "AP vil endre retningslinjer for pensjonsoppgjøret", en artikkel publisert på Frifagbevegelse.no
Av: Sveinar Bones
27.6.2018 kunne vi lese at Jonas Gahr Støre vil legge frem et forslag som endrer pensjonistenes lønnsutvikling. Denne ordningen, som i dag gir pensjonister 0,75 prosentpoeng mindre enn arbeidstakere flest, skal bli erstattet med en ordning som baserer seg på en gjennomsnittsberegning av pris- og lønnsvekst. Det vil i praksis si at pensjonistenes reallønnsutvikling kun blir 50% av arbeidstakernes.

Vel, det er jo ikke dette Pensjonistforbundet og andre har bedt om. Hvorfor skal pensjonister og uføre ikke ha den samme utviklinga som de som er i arbeid. Prisstigingen og husleiene tar jo ikke hensyn til deres betalingsevne m.m.  

Hovedsaken med disse grepene er jo å få folk til å spare ved siden av de kollektive 

pensjonsordningene og folketrygden. Og nå kommer jo finansnæringa opp med alle mulige konstruksjoner, for å få folk til å gjøre det. Og det dreier seg ikke om få milliarder de regner med å kunne delikatere seg med, både til investeringer og i forvaltningsgebyrer. Det er jo tragisk at LO og de største forbundene er med på denne dansen. Hvis en er minstepensjonist, med en pensjon på 40% av sluttlønn, i den grad en har vært i arbeid, skal få kompensert pris- og lønnsøkninger med 

50%. Det tar ikke mange år før du er nede på 30% i dekning, og det er lite å leve for. 

Men, bare tenk på hvilke argumenter som vil bli brukt for å forhindre gode oppgjør innenfor de kriteriene vi har i overenskomsten i dag. For høye tillegg vil gi ennå dårligere uttelling for pensjonistene og de uføre. Ytterlige press for at effektiviseringer og produktivitetsforbedringer ikke skal være en faktor i oppgjørene. De som prøver å få med seg deler av disse i oppgjørene, vil bli møtt med at det vil bidra til at pensjonistene vil bli hengende ytterligere etter i sine oppgjør. Jeg vil bli stort forundra, hvis jeg lever så lenge, at dette ikke blir et tema, dersom denne ordningen blir gjennomført.  

Bare vent og se. Produktivitetsforbedringer skal da ikke de ansatte ha noe med, det er jo bedriftens fortjeneste. Og «bedriften» er jo ikke de ansatte, men de som eier den. Bare se på Bjørn Dæhli-sytinga, med Civita på slep.