LOs medlemsdebatt. Hva mener du?

Publisert av Ola 21.07.2017

Stortinget_2015

OSA har starta valgkamp for de partiene som vi mener vil tale vår sak på Stortinget. Som medlem har du her mulighet til å si din mening om hvilke saker som opptar deg. Vi tar utgangspunkt i de ti viktigste sakene fra LOs medlemsdebatt,

LO-medlemmenes 10 viktigste saker. Hvilke punkter mener OSAs medlemmer vi skal fokusere på? Har du andre saker?
Si din mening på vår Facebookside her

55555 mener Ja til faste stillinger

49591 mener Bekjemp arbeidsløsheten

46002 mener Full lønn under sykdom

40678 mener Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn

39803 mener Fri tannbehandling for flere

38339 mener Økt bemanning innen helse og omsorg

36820 mener Likelønn mellom kvinner og menn

36262 mener Forsvar AFP-ordningen

36057 mener Kjemp mot sosial dumping

35024 mener Rett til heltidsstillinger