Kommentar til Sveinung Rotevatn (V)

Publisert av Ola 13.08.2017

Kommentar til Sveinung Rotevatns leserinnlegg 3. august 2017 i Klassekampen.

Vi skal ikke kommentere Rotevatns avsnitt om midlertidig ansettelser, (det han kaller) velferdsinnovatørane og AFP-ordninga, og heller ta opp avsnittet om konkurranseutsetting av jernbanen. Men vi er uenige også på de øvrige punktene.
Jernbanedrift er underlagt ett strengt sikkerhetsregime (jernbaneloven). Ved å splitte opp dette sikkerhetsregimet i mange selvstendige selskaper vil ansvaret for sikkerheten bli langt verre å ha kontroll på. Vi kan vise til Bergen tidligere i år hvor Jernbanetilsynet avdekka uklare ansvarsforhold mellom selskapene som drifter Bybanen. Saken er nå løfta politisk for en gjennomgang av organiseringa.
Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt (redda) av daværende samferdselsminister Toril Skogsholm (V). Dette skjedde etter mange år med sparekniv når det gjelder vedlikehold og investeringer i jernbanen. Dette er en ganske bra parallell med hva som skjedde med trikken i Oslo rundt årtusenskiftet. Kjelsåstrikken ble lagt ned en periode og Homansbyen-/Briskebytrikken sto til hogg. Nedleggingsforslaga kom også her som konsekvens av for lite penger til investeringer i skinnegang.
Siden den tid er det satt inn penger for å vedlikeholde infrastrukturen både på Gjøvikbanen og trikkenettet i Oslo. Venstre (i både oposisjon og posisjon) spilte en sentral rolle når det gjelder å satse videre på skinnegående i Oslo (i kommunal regi), og også for å få til kjøp av nye trikker til Oslo. Trikken i Oslo er fortsatt ikke konkurranseutsatt og har hatt en eventyrlig vekst etter at bystyret valgte å satse på den.
Rotevatn må forklare hva den «gode erfaringa frå konkurranseutsetjinga» betyr. Det er ikke konkurranseutsettinga som har gjort at Gjøvikbanen er en suksess. Det er at den fortsatt går, er sikker og at det er satsa penger på oppgradering og vedlikehold.
Trikken er en integrert del av Sporveien, som driver T-bane og trikk samt vedlikehold av vogner og infrastruktur. Ett konsern i kommunal regi. Dét er suksess!

Ola Floberg
Nestleder OSA