En uke ferie gis bort til en barnefamilie!

Publisert av Ola 30.05.2018

Plakat-gratis-ferie-Herøya
Oslo Sporveiers Arbeiderforenings feriehjem gir bort en uke ferie i hytte på Herøya feriehjem sommeren 2018.
Feriehjemmet er “Steinsordens perle” og ble kjøpt av Sporveisforeningen i 1919.
Dato: 15.06.2018
Kriterier for søknad:
Du/dere må være fleksible i forhold til datoer.
Søkere vil forbli anonyme.