Boliger for alle - De Facto

Publisert av Ola 30.11.2017

Boligerforalle

Politisk finnes det to linjer for hvordan en kan utvikle en mer sosial boligpolitikk i Norge. Som denne rapporten viser har vi fått en utvikling i retning av en av de mest markedsstyrte boligsektorene i Europa. I stedet for en sosial boligbygging har vi fått boligsosiale tiltak som kun har som formål å begrense skadevirkningene av det markedet skaper.

Byrådserklæringen fra Oslos rød-grønne byråd har en vesentlig mer ambisiøs målsetting i retning av en mangfoldig by, i hele byen. Skal det lykkes kreves det en målrettet bruk av de virkemidlene det offentlige har, inklusive aktiv bruk av kommunens egen eiendomsmasse og kommunale oppkjøp av eiendom.
Men med dagens markedsstyrte regime er det dyrt.

Last ned rapporten her:
http://www.de-facto.no/wp-content/uploads/2017/08/Rapport-bolig-endelig-august-2017.pdf