Delta på Fagforbundets 4. ord. landsmøte 2017

Publisert av Ola 17.08.2017

fagforbundet
Fagforbundets 4. ordinære landsmøte avholdes i tiden 16. -20. oktober 2017 i Oslo Kongressenter , Folkets Hus. Landsmøtets åpning er mandag 16. oktober kl. 10:00.
I henhold til vedtektenes § 14.14 kan medlemmer av Fagforbundet gis adgang til landsmøtet i den grad plassen tillater det.
Dato: 16.10.2017

Foreløpig kjøreplan for landsmøtet er tilgjengelig på Fagforbundets nettsider ­

www .fagforbundet.no /landsmøtet Her fremgår hva som behandles når i landsmøteuken .

De av medlemmene som ønsker å besøke landsmøtet, sender anmodning om dette til :

LM-Besokende @fagforbundet.no innen 12. september 2017.

I anmodningen må det oppgis hvilke dager det ønskes tilgang til landsmøtesalen ,

medlemsnummer , fullt navn og adresse.

De som får tilgang til landsmøtesalen vil få tilsendt et brev om dette. Her vil det følge med et adgangskort og andre praktiske opplysninger.

De som allerede har sendt inn henvendelse til forbundet om å besøke landsmøtet, bes om å sende denne på nytt til ovennevnte e-postadresse .